Styrelsen

Styrelse
•  Ordförande Mats Bodmark, Korpilombolovägen 5, 980 61 Tärendö, 070-5658621, b.bodmark@gmail.com
•  Vice Ordförande Inga-Lis Brånin, 070-66 38 743, Narken 220, 980 60  Korpilombolo, ingalis@hotmail.com
•  Sekreterare Ebba Wettainen, 980 60 Tärendö, ebba.wettainen@gmail.com
•  Kassör Ann-Sofie Henriksson, Talinen 49, 980 61 Tärendö, 070-305 52 65, annsofie.henriksson66@gmail.com
•  Ledamot Ursula Aan Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
•  Suppleant Oskar Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
•  Suppleant Tore Perttu, Niva 83, 980 61 Tärendö

Revisor: Bert-Åke Koivumaa
Revisor-Suppleant: Karl-Erik Malmberg

Valberedning: Gunvor Ojanlatva, Åsa Bodmark