Styrelsen

Styrelse
• Ordförande Mats Bodmark, Korpilombolovägen 5, 980 61  TÄRENDÖ, 070-5658621, b.bodmark@gmail.com

• Vice Ordförande Inga-Lis Brånin Mobilnr 070-66 38 743, Narken 220, 980 60 KORPILOMBOLO, ingalis@hotmail.com

• Sekreterare Ebba Wettainen, 980 60  Tärendö, ebba.wettainen@gmail.com
• Kassör Ann-Sofie Henriksson, Talinen 49, 980 61  TÄRENDÖ, 070-305 52 65, annsofie.henriksson66@gmail.com
• Ledamot Ursula Aan Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
•  Suppleant Oskar Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
•  Suppleant Tore Perttu, Niva 83, 980 61 Tärendö

Revisor: Bert-Åke Koivumaa
Revisor-Suppleant: Karl-Erik Malmberg

Valberedning: Gunvor Ojanlatva, Åsa Bodmark

Comments are closed.