Styrelsen

Styrelse
•  Ordförande Mats Bodmark, Korpilombolovägen 5, 984 93 Tärendö, 070-565 86 21, b.bodmark@gmail.com
•  Vice Ordförande Owe Lundhamn, Niva 16 984 93 Tärendö.
•  Sekreterare Ebba Wettainen, Näckensväg 19, 907 53 Umeå, ebba.wettainen@gmail.com
•  Kassör Ann-Sofie Henriksson, Talinen 49, 984 93 Tärendö, 070-305 52 65, annsofie.henriksson66@gmail.com
•  Ledamot Ursula Aan Johanson, Vaenvaara 7, 984 83 Tärendö
•  Suppleant Jonathan Wettainen, Talinen 49, 984 93 Tärendö
•  Suppleant Tore Perttu, Niva 83, 980 61 Tärendö

Revisor: Bert-Åke Koivumaa
Revisor-Suppleant: Karl-Erik Malmberg

Valberedning: Gunvor Ojanlatva, Åsa Bodmark