Styrelsen

Styrelse

• Ordförande Mats Bodmark, Korpilombolovägen 5, 980 61 Tärendö, 070-5658621, b.bodmark@gmail.com
• Vice ordförande Inga-Lis Brånin, 070-66 38 743, Narken 220, 980 60 Korpilombolo,  ingalis@hotmail.com
• Sekreterare Ebba Wettainen, 980 61  Tärendö, ebba.wettainen@gmail.com
• Kassör Ann-Sofie Henriksson, Talinen 49, 980 61 Tärendö, 070-305 52 65, annsofie.henriksson66@gmail.com
• Ledamot Ursula Aan Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
• Suppleant Oskar Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
• Suppleant Tore Perttu, Niva 83, 980 61 Tärendö

Revisor: Bert-Åke Koivumaa
Revisor-suppleant: Karl-Erik Malmberg

Valberedning: Gunvor Ojanlatva, Åsa Bodmark

Comments are closed.