Styrelsen

Styrelse
• Ordförande Mats Bodmark, Korpilombolovägen 5, 980 61  TÄRENDÖ, 070-5658621, b.bodmark@glocalnet.net

• Vice Ordförande Inga-Lis Brånin Mobilnr 070-66 38 743, Narken 220, 980 60 Korpilombolo, ingalis@hotmail.com

• Sekreterare Johanna Heinrich, Miekojärvi 35, 956 92  ÖVERKALIX, 070-575 33 40, info@8seasons.se
• Kassör Ann-Sofie Henriksson, Talinen 49, 980 61  TÄRENDÖ, 070-305 52 65, ann-sofie.henriksson@telia.com
• Ledamot Ursula Aan Johanson, tefonnr 0978-250 45, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
•  Suppleant Oskar Johanson, Vaenvaara 7, 980 61 Tärendö
•  suppleant Ebba Wettainen med adressen Talinen 49, 980 61 Tärendö

Revisor: Bert-Åke Koivumaa
Revisor-Suppleant: Karl-Erik Malmberg

Valberedning: Gunvor Ojanlatva

Comments are closed.